Nachádzate sa na starej verzii stránky. Nový obsah nájdete na pôvodnej adrese

www.dosky.sk

Protokol o udelení cien - Trebišov 2011

Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou

XIX. ročník

 

Termín:

2. – 3. júna 2011

Miesto konania:

MsKS  Trebišov

Organizátor:

Regionálne osvetové stredisko  Trebišov

Mgr. Emília Vítková

 

Spoluorganizátori:

Mestské kultúrne stredisko  Trebišov

Mesto Trebišov

ZO ZDOS  Trebišov

 

 

Odborná porota:

Predseda:

MgA. Ján Fakla  -  Banská Bystrica

Členovia:

Mgr. Alžbeta Verešpejová PhD. – Prešov

Mgr. Miklós  Forgács  -  Levice

Tajomník:

Ľubica Tkáčová

 

 

Organizátori prehliadky na základe návrhu členov odbornej poroty udelili účastnícke diplomy a vecné ceny:

 

Diplomy a ceny:

 

Diplom za účasť:

DS  T. Vansovej Rimavská Píla pri MsÚ  Tisovec

DOS  Ráztočan pri Obci Ráztoka

Dubnické divadlo pri Meste Dubnica nad Váhom

DOS  Ondavan pri Meste Stropkov

 

Individuálne ocenenie:

Ženský herecký výkon:

Simone Fedorovej za postavu Mariši z DS J.G. Tajovského Jaklovce

Mužský herecký výkon:

Petrovi Holišovi za postavu Pištu z DS Ivana Pišku Stupné

 

Umiestnenia:

  1. miesto s odporúčaním na Scénickú žatvu do Martina

Studio Poetica Tisovec pri MsÚ  Tisovec

za inscenáciu  Triptych o túžbe

2. miesto: DS  J.G. Tajovského pri Obci Jaklovce

za inscenáciu  Mariša

3. miesto: DS  Ivana Pišku pri OÚ  Stupné

za inscenáciu  Pohreb

 

 

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a vzhliadnutých inscenácií odporúča programovej rade Scénickej žatvy 2011 tieto súbory a inscenácie:

 

Odporúčanie:

Studio Poetica Tisovec pri MsÚ  Tisovec

s  inscenáciu  Triptych o túžbe

V Trebišove 3.06.2011

Mgr. Emília Vítková
poverená vedením ROS

Dosky.sk, © Juraj Hruška 2013, Generované Joomla. Hostované Exohosting