Nachádzate sa na starej verzii stránky. Nový obsah nájdete na pôvodnej adrese

www.dosky.sk

Protokol o udelení cien a výsledkoch celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky EXIT 2011 Levoča

Názov: EXIT 2011
Termín: 24. – 26. júna 2011
Miesto konania: Mestské divadlo Levoča
Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum, Bratislava
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Spoluorganizátori: Mesto Levoča, Prešovský samosprávny kraj, Rada pre neprofesionálne divadlo na Slovensku

Počet súťažiacich kolektívov: 9
Počet účinkujúcich: 105
Počet divákov: 1200
Organizačných pracovníkov: 25

Odborná porota:

Predseda:
Mgr. art. Dušan Vicen

Členovia:
Mgr. art. Miklós Forgács,
MgA. Ján Fakla,
Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.

Tajomníčka:
Mgr.art. Iveta Ditte Jurčová

Organizátori Exit 2011 na základe návrhu členov odbornej poroty udelili diplomy za účasť:

DS Lunetrdlo, Partizánska Ľupča
Divadlu ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica
DS „Amos“, ZUŠ Spišská Nová Ves
Študentskému divadlu P.A.D.A.K., Prešov
MoDrému diavadlu, Vráble
DS Alfa, Humenné
DS Lano, Bratislava
DS Jednosmerka, Levice
DS InPulse, Pezinok

a ocenenia

Divadlu ZUŠ J. Cikkera , Banská Bystrica za kolektívny herecký výkon v inscenácii Casanova – divadeln ý komiks

Frederike Bartošovej za stvárnenie postavy Anny Kareninovej v inscenácii Hra o Anne (u) Kareninovej (vú )

Jaroslavovi Janíčkovi za autorskú hru Príjemne krvav ý podvečer

3. miesto Študentskému divadlu

P.A.D.A.K. pri PF PU, Prešov za inscenáciu Kadiš

3. miesto DS INPUL SE, Pezinok za inscenáciu LOV Eička

2. miesto DS Lunetrdlo za inscenáciu Príje mne krvavý podvečer

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a videných inscenácií odporúča programovej rade Scénickej žatvy na zaradenie do programu Scénickej žatvy 2011:

z 1. miesta DS Lano, Bratislava s inscenáciou Šarkan

Záverečné hodnotenie celoštátnej postupovej prehliadky EXIT 2011, Levoča

Exit 2011, celoštátna postupová prehliadka, opäť umožnila Levoči stať sa centrom mladého slovenského divadla. To je prvý významný fakt. Omnoho významnejšie však je, že toto podujatie nie je v prvom rade oslavou mladosti, na to sú iné, omnoho štedrejšie dotované podujatia, ale oslavou mladej tvorivosti. Ak sa tu pred niektorými predstaveniami čítal list adresovaný ministrovi kultúry, ktorý upozorňuje na neustále zhoršovanie sa finančnej situácie amatérskeho divadla na Slovensku, je veľká škoda, že sa k nemu nedá pribaliť bezprostredný trojdňový zážitok plný mladých ľudí, ktorí sa vyjadrujú k svetu okolo seba a nenechajú to za seba robiť iných. Vyjadrujú sa pri tom jedinečnou bezprostrednou formou, ktorá nielen ich na javisku, ale aj spriaznené duše v hľadisku núti vnímať veci kreatívne a v objavných súvislostiach. Mali sme tak možnosť zažiť naozaj príjemne krvavý podvečer, ktorý spolu so Samkom, tlačiacim svoju káru plnú kartónov, dokazuje, že súčasná slovenská literatúra dokáže oslovovať mladých ľudí bez toho, aby im to niekto nanútil v školských osnovách. Videli sme veľmi kultivovanú a remeselne zručne spracovanú svetovú klasiku v podobe Anny Kareniny, memento na tému holokaustu, ktoré práve tým, že sa ním zaoberajú mladí ľudia dáva nádej, že sa už nebude opakovať. Zažili sme tiež warholovských 15 minút slávy, ktoré nám pripomenulo, že nič netrvá večne a nie všetko je v skutočnosti také, ako sa navonok tvári. Zaznela tiež otázka či potrebujeme hrdinu, ktorý nás zbaví jarma a či nám situácia, kedy za nás rozhodujú iní, náhodou nevyhovuje a akú úlohe v živote človeka zohráva láska. Osobitnou kapitolou sú potom autorské predstavenia, prípadne predstavenia v ktorých tvorcovia vstupujú do tvorivého dialógu s inými autormi a sami tak formulujú svoje posolstvo mestu a svetu. Množstvo tém, výpovedí, podnetov, ktoré formujú mladých ľudí, a samozrejme nielen ich, bez toho, aby nad nimi niekto stál s palicou. Množstvo krásnych zážitkov o ktorých tí, ktorí ich zažili, vedia aké dôležité je, aby sa diali aj v budúcnosti. Preto mi dovoľte, aby som na záver, podporil výzvu adresovanú ministrovi kultúry a odcitoval jeden zo zúčastnených súborov: Chcete, aby to bolo dobré? Tak na to, doriti, dajte peniaze!

Mgr. art. Dušan Vicen,
predseda odbornej poroty

Dosky.sk, © Juraj Hruška 2013, Generované Joomla. Hostované Exohosting