Nachádzate sa na starej verzii stránky. Nový obsah nájdete na pôvodnej adrese

www.dosky.sk

Protokol zo zasadnutia programovej rady celoštátnych postupových súťaží a prehliadok

Termín: 9. 5..2012

Miesto: Národné osvetové centrum, Bratislava

Členovia programovej rady: Mgr. Alena Štefková, Mgr.art. Iveta Ditte Jurčová, MgA. Ján Fakla, Mgr. Alžbeta Verešpejová, Mgr. Miroslav Dacho ArtD., Mgr.art. Miklós Forgács, Mgr. art. Miriam Kičiňová, Alena Konczová Senešiová, Ladislav Péchy,

Add a comment

Čítať ďalej...

OTVORENÝ LIST SLOVENSKÝM OCHOTNÍKOM - Marian Lacko

OTVORENÝ LIST SLOVENSKÝM OCHOTNÍKOM

Vážená  a milá divadelná ochotnícka obec.

Dovoľte mi, aby som zareagoval na určité „pnutie“ a pošuškávanie si v kuloároch medzi divadelnými ochotníkmi na Slovensku, „či sa ten Maňo zbláznil...?!“ Stal sa vari matičiarom a chce zakladať novú organizáciu práve cez Maticu, ktorá si svoju historickú šancu dávno premárnila? A vôbec treba spoločensky prehodnotiť funkciu a kultúrne snaženia Matice slovenskej...

Add a comment

Čítať ďalej...

Súťaž divadelných textov, Trebišov 2012

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove vyhlasuje k XX. ročníku  Festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou súťaž na:

a/  pôvodné dramatické texty,
b/  dramatizácie,
c/  úpravy dramatických textov

Add a comment

Čítať ďalej...

Propozície - XX. Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Úsek osvetovej, prezentačnej a propagačnej činnosti

Základná charakteristika: Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou je postupovou prehliadkou amatérskeho činoherného divadla s možnosťou postupu  na Scénickú žatvu do Martina.

Add a comment

Čítať ďalej...

Zápisnica zo zasadnutia VZ SS AITA/IATA dňa 2.9.2011 v Martne

Prítomní:
Ondrej Remiáš – Rada pre neprofesionálne divadlo (RPND)
Michal Ditte – Národné osvetové centrum (NOC)
Peter Janků – Amatérska divadelná únia
Alexandra Štefková – Združenie pre tvorivú dramatiku
Jozef Krasula  - prezident SS AITA/IATA

Add a comment

Čítať ďalej...

Festivalový nočník - Trebišov 2011

v sekcii "Na stiahnutie" sú prístupné spravodaje vo formáte PDF

Pre prezeranie použite Adobe Reader alebo Foxit Reader

{phocadownload view=file|text=Festivalový nočník - Trebišov 2011|id=20}

Add a comment

Dosky.sk, © Juraj Hruška 2013, Generované Joomla. Hostované Exohosting