Nachádzate sa na starej verzii stránky. Nový obsah nájdete na pôvodnej adrese

www.dosky.sk

Festival Stana Chrena 2015

Celoštátna prehliadka seniorského divadla

Festival Stanislava Chrena

Organizátor: 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, DK Kanianka, obec Kanianka, DS S. Chrena Kanianka s finančnou podporou MK SR 

Miesto konania: DK Kanianka
Termín konania: 23. – 25. október 2015
Termín uzávierky prihlášky: 21. 9. 2015

Základná charakteristika: 

Celoštátna prehliadka seniorského divadla je koncipovaná ako nesúťažná prehliadka amatérskeho divadla dospelých, ktorí vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé, alebo detské publikum. Prehliadka vytvára priestor pre prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a rozvoj amatérskych divadelných súborov dospelých a seniorského divadla. 

Podmienky účasti

Celoštátna prehliadka je otvorená všetkým divadelným druhom a žánrom, najrôznejším divadelným postupom, štýlom a poetikám s tematikou staroby, sociálnej vylúčenosti, osamotenia ...  Na festivale seniorského divadla majú možnosť vystúpiť: 

a) slovenské ochotnícke, amatérske divadelné súbory 
b) seniorské divadlá menšín na Slovensku a zo zahraničia 
c) inscenácie divadla jedného herca i sólo výstupy 

Minutáž inscenácie, alebo vystúpenia nie je časovo limitovaná. 

Výber súborov na Festival Stanislava Chrena sa uskutoční na základe videozáznamov, z ktorých organizátori získajú bližšie informácie o jednotlivých inscenáciách a zostavia program prehliadky. Pokiaľ súbor nemá k dispozícii videozáznam zo svojho predstavenia, môže ho odporučiť príslušné regionálne osvetové stredisko na Slovensku odporúčacím listom, ktorý bude obsahovať odborné hodnotenie inscenácie. 

Súbor zašle prihlášku na festival na adresu RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza do termínu 21.9. 2015. Spolu s prihláškou je potrebné zaslať informáciu o súbore a prihlásenej inscenácii, osoby a obsadenie, prípadne fotografie, videozáznam (CD, DVD). 

Všetky zúčastnené súbory budú mať možnosť zdarma sa zúčastniť všetkých predstavení a sprievodných aktivít festivalu, tak aby pre nich podujatie splnilo edukačný a inšpiratívny cieľ. 

Finančné a organizačné zabezpečenie prehliadky: 

Prehliadka je finančne zabezpečená zo zdrojov RKC v Prievidzi, DK v Kanianke, obce Kanianka, dotačného systému MK SR a sponzorských príspevkov. 

Organizátori prehliadky zabezpečia: 

a) Organizátor sa bude podieľať na úhrade cestovných nákladov, zabezpečí ubytovanie a občerstvenie v zmysle platných predpisov. 

b) personálne zabezpečenie festivalu z radov zamestnancov RKC v Prievidzi, DK Kanianka, dobrovoľníkov - členov DS S. Chrena Kanianka a DS okresu Prievidza 

c) priestor na spoločné hodnotiace semináre, tematický seminár k tvorbe a výbere hier pre seniorov, sprievodné podujatia - výstava, spoločenský večer. 

d) dva priestory v DK Kanianka a základnú zvukovú a osvetľovaciu techniku v rozsahu: 

   – Priestor polkruhového tvaru bez scénického zázemia, opony, ťahov. Kapacita sály je 120 osôb. Priestor je vhodný na kabaretné vystúpenia bez náročných technických požiadaviek. 

      Javisko: šírka 10 m, hĺbka 2 m, výška 4 m, osvetlenie: 5 reflektorov 

   – klasický javiskový priestor bez scénického zázemia, opony, ťahov. Kapacita sály je 220 osôb. Priestor je vhodný na vystúpenia bez náročných technických požiadaviek.

      Javisko: šírka 15 m, hĺbka 20 m, výška 6 m

Hodnotiaci seminár : 

Jednotlivé inscenácie bude hodnotiť odborný hosť, ktorého zabezpečí RKC v Prievidzi a ktorý povedie následne po prehliadke odborný hodnotiaci seminár. 

Program prehliadky: 

Časť prehliadková: prezentácia inscenácií súborov a jednotlivcov 

Časť vzdelávacia: rozborový seminár, diskusný klub, tematický seminár, tematická výstava 

Záverečné ustanovenie: 

Všetky vystúpenia a prezentácie inscenácií sa zaznamenajú na videozáznam a archivuje ich RKC v Prievidzi na základe bezodplatného práva na šírenie diela na účely dokumentácie, archivácie a propagácie a pre vysielanie v rozhlase, televízii, alebo prostredníctvom internetu v Slovenskej republike, alebo v zahraničí. 

 

Kontakt a ďalšie informácie: 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza.
Tel. kontakt: Mgr. Magdaléna Hianiková, 046/ 512 18 20, mobil: 0901 918 822
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.rkcpd.sk 

 

Dom kultúry Kanianka, SNP 584/3, 972 17 Kanianka 
Tel. kontakt: Peter Bielický, Dis art - riaditeľ, 046/ 5401084, mobil: 0917 331 694 
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.dkkanianka.sk

Dosky.sk, © Juraj Hruška 2013, Generované Joomla. Hostované Exohosting