Nachádzate sa na starej verzii stránky. Nový obsah nájdete na pôvodnej adrese

www.dosky.sk

Protokol - Thalia pod Bojnickým zámkom 2012

PROTOKOL

o  výsledkoch 15. ročníka krajskej súťaže a prehliadky ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja - Thalia pod Bojnickým zámkom 2012, konanej v rámci 90. ročníka súťaží slovenských divadelných súborov - Scénická žatva 2012 a nominácie na tri celoštátne prehliadky.

Kraj: Trenčiansky
Termín
: 19. -21. 4. 2012
Miesto konania
: KC v Bojniciach p. o. m.,  DK KaSS Prievidza
Regionálne osvetové  stredisko
:   Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi / zodpovedný realizátor/

Odborná porota / schválená/: Mgr. Ľudmila Húsková, riaditeľka RKC v Prievidzi

dňa: 13. 4. 2012

 

Členovia:
Mgr. Miroslav Dacho, ArtD., dramaturg a teatrológ, Bratislava
Mgr. Art. Miriam Kičiňová, dramaturgička, Bratislava
MgA. Jan Fakla, dramaturg Banská Bystrica
Tajomník:
Bc. Katarína Súkeníková, manažér kultúry, RKC Prievidza

Hodnotenie krajskej  súťaže a prehliadky ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja – Thalia pod Bojnickým zámkom 2012:

Krajskej súťaže a prehliadky ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja -Thalia pod Bojnickým zámkom 2012, ktorá sa uskutočnila v Dome kultúry KaSS Prievidza a KC v Bojniciach, sa súťažne zúčastnilo 9 súborov s deviatimi inscenáciami, spolu 102 účinkujúcich/ nominovaných z regionálnych prehliadok a individuálnych výberov v Trenčianskom kraji. Okrem prehliadkovej časti sa konali po vystúpeniach jednotlivých súborov vo vzdelávacej časti  rozborovo hodnotiace  semináre, vedené členmi odbornej poroty, ktorých sa okrem členov súborov zúčastňovali seminaristi a záujemcovia o ochotnícke divadlo regiónu hornej Nitry. Súťažné inscenácie navštívilo spolu v KC v  Bojniciach a DK Prievidza 900 divákov.

Organizátori prehliadky na základe návrhu členov odbornej poroty udelili účastnícke diplomy:
*Divadelnému súboru Opatová nad Váhom za inscenáciu Otčim v réžii Petra J. Oravca a. h.
*Divadelnému súboru NAPÍŠTE SI VÝPOVEĎ pri ZUŠ I. W. Kráľa Považská Bystrica za monodrámu Posledné želanie v réžii Anny Jančovej
*Divadlu „A“ a Divadlu SHANTI o. z. Prievidza inscenáciu rozprávky Šípová Ruženka v réžii Vojtecha Bartku
* Divadlu „M“ pri DK Púchov za inscenáciu rozprávky Snehulienka v réžii Jozefa Kolejáka
*DS HOMO FUGE pri DK Púchov za inscenáciu  Sir Halewyn v réžii Antona Šulíka a. h.
*Divadlu mladých SEVEN AD REM ZUŚ pri D. Kardoša Bánovce nad Bebravou za autorskú inscenáciu  2+2=3 v réžii Zuzany Varhaníkovej
*Divadlu CARPEDIEM pri KC Bojnice za autorskú inscenáciu Čo nemôžeš splniť v réžii Igora Kasalu ml.
*DIVADIELKU pri Humanity CSP Prievidza za inscenáciu Popoluška v réžii Táni Bilíkovej
*Divadlu mladých „ŠESŤ PÉ“ pri DZ Partizánske za inscenáciu Život je hračka v réžii Ondreja Böhma a Ladislava Tischlera

 

 

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a vzhliadnutých inscenácií :

 

a/ navrhuje programovej rade zaradiť do programu XX1. ročníka celoštátnej súťažnej prehliadky ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti - Divadlo a deti – Rimavská Sobota 2012:
-          inscenáciu rozprávky SNEHULIENKA Divadla „M“ pri DK Púchov v réžii Jozefa Kolejáka

 

 

 

 

 

b/navrhuje programovej rade zaradiť do programu celoštátnej súťaže a prehliadky divadla mladých Tlmačské činohranie 2012 (Tlmače):
-
inscenáciu ŽIVOT JE HRAČKA Divadla mladých „Šesť pé“ pri DZ Partizánske v réžii O. Böhma a L. Tischlera

 

udeľuje 3. miesto
Divadlu Carpediem pri KC Bojnice  za autorskú inscenáciu ČO NEMÔŽEŠ SPLNIŤ

 

 

 

 

c/ navrhuje programovej rade zaradiť do programu celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho  divadla  EXIT 2012 ( Levoča):
-          inscenáciu POSLEDNÉ ŽELANIE DS Napíšte si výpoveď pri ZUŠ I. W. Kráľa Považská Bystrica v réžii Anny Jančovej    ( 2. miesto)
-          inscenáciu SIR HALEWYN DS Homo Fuge pri DK Púchov v réžii A. Šulíka

(2. miesto)

členovia odbornej poroty
Mgr. Miroslav Dacho, ArtD.
Mgr. Art. Miriam Kičiňová
MgA. Jan Fakla

V Prievidzi 21. 4.2012 zapísala K. Súkeníková

Dosky.sk, © Juraj Hruška 2013, Generované Joomla. Hostované Exohosting